Δευτέρα - Παρασκευή9 π.μ. - 5 μ.μ.
Γραφείο72 Συγγρού-Φιξ, Αθήνα, Ath 11742
Visit our social pages
Εκδόσεις

Εκδόσεις

Η πολύχρονη εμπειρία της Mact Media Group στις τουριστικές εκδόσεις εγγυάται άριστα αποτελέσματα σε κάθε εκδοτικό εγχείρημα γύρω από τον τουρισμό. Είτε σε έντυπη, είτε σε ψηφιακή μορφή η επιλογή της Mact διασφαλίζει τα βέλτιστα αποτελέσματα για την έκδοση που επιθυμείτε.

(Εδώ θα πρέπει να συμπληρωθεί με συγκεκριμένες εκδόσεις και πεπραγμένα για τα οποία χρειάζομαι τα φώτα σου Γιώργο)

https://mact.gr/wp-content/uploads/2021/07/books-1617327_1920.jpg