Δευτέρα - Παρασκευή9 π.μ. - 5 μ.μ.
Γραφείο72 Συγγρού-Φιξ, Αθήνα, Ath 11742
Visit our social pages

Email Marketing

Το Email Marketing είναι από τους πλέον αποτελεσματικούς και οικονομικούς τρόπους για να προωθήσει κανείς την επιχείρηση και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του. Η Mact Media Group προσφέρει αυτό το σημαντικό εργαλείο στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές τιμές, διασφαλίζοντας την επικοινωνία με το κοινό που χρειάζεται κάθε επιχείρηση. Το email newsletter συνοδεύεται με πλήθος στατιστικών πληροφοριών, όπως πόσοι άνοιξαν το email, ποιους συνδέσμους επισκέφθηκαν κλπ. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τις κινήσεις της επιχείρησης και επιτρέπουν γρήγορες αναπροσαρμογές στη διάθεση προσφορών, προϊόντων, υπηρεσιών κλπ.

https://mact.gr/wp-content/uploads/2021/07/email-3249062.png