Δευτέρα - Παρασκευή9 π.μ. - 5 μ.μ.
Γραφείο72 Συγγρού-Φιξ, Αθήνα, Ath 11742
Visit our social pages
Viral Marketing

Viral Marketing

Το Viral Marketing έχει στόχο τη διάδοση μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας από τους ίδιους τους χρήστες του Διαδικτύου είτε με αυθόρμητο τρόπο, είτε παρέχοντας κάποιο κίνητρο πχ τη συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό με μια κοινοποίηση.

Οι εκστρατείες του Viral Marketing έχουν στόχο να προβάλλουν ένα θέμα, χωρίς όμως να είναι εμφανές ότι πρόκειται για διαφήμιση, ώστε να μπορεί να εξαπλωθεί αυθόρμητα από τους χρήστες στα social media. Η αυθόρμητη διάδοση αποτελεί δύσκολο στόχο, αλλά εφόσον επιτευχθεί είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς και πιο οικονομικούς τρόπους προώθησης για μια εταιρεία ή φορέα.

Η Mact Media Group διαθέτει την εμπειρία και τα μέσα για να καταστρώσει επιτυχείς Viral Marketing εκστρατείες, καθώς η ίδια κατέχει ισχυρή ψηφιακή παρουσία με εκατοντάδες σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικά μέσα, πλατφόρμες, αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό που διασφαλίζουν το μέγεθος και την επιτυχία της εκστρατείας.

https://mact.gr/wp-content/uploads/2021/07/email-4284157.png