Δευτέρα - Παρασκευή9 π.μ. - 5 μ.μ.
Γραφείο72 Συγγρού-Φιξ, Αθήνα, Ath 11742
Visit our social pages
Greek Yachting News

Greek Yachting News

Το Greek Yachting News δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη και την ζήτηση των επαγγελματιών με σκοπό να ενημερώνoνται σε καθημερινή βάση για τα νέα του yachting παγκοσμίως. Μέσα από τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο τουρισμός μετά την πανδημία του κορονοϊού αδράξαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε το yachting το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του τουρισμού και της οικονομίας στη χώρα μας.

Σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις των επαγγελματιών,των μαρινών και για τις νέες συνεργασίες στο χώρο, καθώς και για όλα τα νεότερα των αρμόδιων φορέων σχετικά με τον τουρισμό και το yachting. Το Greek Yachting News είναι ένα βήμα, το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί κάθε επιχειρηματίας που συνεργάζεται άμεσα ή έμμεσα με το yachting στην χώρα μας.

https://mact.gr/wp-content/uploads/2021/08/yachting_news.png